สลากออมทรัพย์  ธ.ก.ส. ชุดที่ 3
ปีที่ 9 ประจำ    
ธ.ก.ส. 'ช่วย'ชาวนา 213,225 ครัวเรือน จ่ายเงิน 1,100 ล้านบาท 1 ไร่ รับเงิน 1,000 บาท - (TV iClick: รายงาน)
Haier Aim Expand in ASEAN Market - (TV iClick: รายงาน)
"นายแพทย์นเรศ" ผอ. รพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ สกลนคร 'ชู'นวัตกรรมใหม่ - (TV iClick: รายงาน)
ธ.ก.ส.-กรมการจัดหางาน 'หนุน'แรงงานเกษตรไทย ทำงานต่างประเทศ - (TV iClick: รายงาน)
KRUNGTHAI-AXA Life Insurance Aim Digital Marketing - (TV iClick: รายงาน)
EZVIZ Launch Life Style Products - (TV iClick: รายงาน)
ชวนเที่ยว ฟุคุอิ 'ชิม' ปูเนื้อแน่น 'เอจิเซ็นกานิ' - (TV iClick: รายงาน)
Asia, Thailand Life Insurance - (TV iClick: รายงาน)
ดร.พิมลวรรณ ผู้บริหาร Kasikorn Research Center 'ชี้' Brexit กระทบส่งออกและท่องเที่ยวไทย - (TV iClick: รายงาน)
© 2008-2015 สงวนลิขสิทธิ โดย บริษัท ไอคลิก จำกัด - [www.tviclick.com, www.iclicktvonline.com]
เลขที่ 702/229 ซอยริมคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10170
โทรศัพท์. 02 410 0309 โทรสาร 02 410 0309
ท่านสามารถส่งคำแนะนำมาได้ที่ iclickgroup@hotmail.com หรือ editorial@iclicknews.com
Visit to i Click News Visit to i Click Mag
Stat Counter for TV iClick.com: website statistics